Site Overlay

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Tietosuojaseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen.

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisteri koostuu palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito, palveluiden tiedottaminen ja markkinointi sekä tietojen analysointi ja tilastointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää käyttäjän henkilötiedot: nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yhteydenottojen ja palveluiden käytön yhteydessä sekä Google Analytics –työkalun kautta. Palveluiden käytöstä kerätään tietoa evästeillä. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeitä voidaan hyödyntää palveluiden kehittämiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään asianmukaisesti suojattuna palveluntarjoajan palvelimilla. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Luottamuksellisten tietojen, kuten pankki- ja luottokorttitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -suojattua yhteyttä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään kirjanpito- tai muusta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevia tietoja, oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista, oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä, oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus henkilötietojen käsittelylle sekä oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen. Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa ja yhteystiedot

Anne-Kristiina Kolehmainen

anne.kolehmainen(at)mindfulnessvalmentaja.fi

+358 45 264 7006